Om Proof of Life

Foreningens historie

 

Oprindeligt blev idéen til en idrætsforening for unge kræftoverlevere iværksat af Psykolog, PhD Julie Midtgaard og Fysioterapeut Morten Quist baseret på fælles erfaringer fra forskningsprojektet ’Krop & Kræft’ på Rigshospitalet. I forbindelse med projekt Krop & Kræft mødte Julie og Morten en yngre mandlig kræftpatient, som – inspireret af bl.a. Lance Armstrong - gik med et ønske om at markere afslutningen på sit eget cancerforløb ved at gennemføre en ekstrem sportsevent eller ekspedition. Denne idé voksede og snart var i alt tretten tidligere kræftpatienter samlet om projektet og sammen stiftede de foreningen Proof of Life den 12. marts 2006 (se vedtægter).

Med foreningens stiftelse blev pilotprojektet ”The Kiliman” en realitet og ”Team Proof of Life” fik en fælles mission om at gennemføre en ekstrem sportsevent med det formål at besejre og lægge kræftsygdommen bag sig.

En af deltagerne i Team Proof of Life, har udtrykt det på denne måde: ”Jeg vil ’slutte’ mit kræftforløb via denne udfordring. På engelsk bruger man vel udtrykket at få hele forløbet til at ’come full-circle’. Jeg vil gerne slå den sygdom ihjel, som prøvede at dræbe mig”. 

Alle deltagere havde gennemført behandlingsforløb med operationer, kemoterapi og strålebehandling mv. for deres kræftsygdom. Alle havde afsluttet behandlingen, men sygdommen havde sat afgørende præg på deres liv, drømme og initiativer, og derfor var det også med stor spænding at teamet i 2007 drog mod Tanzania for at gennemføre ”The Kiliman”.
 

The Kiliman
The Kiliman er et årlig tilbagevendende event, der består i at bestige Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg (5.895 m), cykle 248 km på mountainbike rundt om Kilimanjaro og til sidst løbe et maraton - alt indenfor 9 dage og med de ekstra udfordringer som varmen, højden, støvet og de ukendte forhold kan forventes at give. Årsagen til at lige netop denne ekstreme udfordring blev målet, var dels det symbolske i bestigningen af det imponerende høje bjerg, dels at eventet indeholdt 2 andre discipliner af monumentale dimensioner, nemlig cykling og maraton.

Det høje ambitionsniveau blev valgt for at vise at en kræft-mærket krop kan rumme imponerende potentialer, og at det er muligt at udnytte og vende en livskrise til øget styrke, selvindsigt og selvtillid. Endelig var det et håb, at processen og vejen mod målet ville give deltagerne og foreningen værdifulde personlige og organisatoriske erfaringer, der ville kunne bruges i foreningens fremtidige virke.


 

Proof of Life i dag

Ved stiftelsen af foreningen opstod også den første lokalgruppe hvor der efter hjemkomsten fra Tanzania kom gang i faste træningstilbud og foreningen voksede støt i medlemstal. De efterfølgende år opstod flere lokalgrupper som hver har deltaget i forskellige løb og prøvet kræfter med mange forskellige aktiviteter. De senere år er udbuddet af aktiviteter blev udvidet til også at omfatte bl.a. vandre-og adventure ture, og foreningens medlemmer har været i både Dolomitterne (2015-2016), Gorge Du Verdon (2017), Marokko (2017-2018), Harzen (2021), Mallorca (2022), Appenninerne (2022) og Hardangervidda (2023).

Endelig er der også den årligt tilbagevendende Ø-Camp i Danmark, hvor vi mødes om fysiske aktiviteter som f.eks. mountainbike, kajak, yoga, klatring, bueskydning, ridning og ikke mindst hygge i bedste Proof of Life ånd.

 

Vores fællesskab er uhøjtideligt og vi mødes omkring alle former for fysisk aktivitet, sport, og leg, inde som ude. Og alle uanset fysisk formåen er velkommen, vi er her alle for at blive stærkere sammen, uanset udgangspunkt!

 


Lokalgrupper og initiativ

I dag har foreningen pt aktive lokalgrupper i Odense og Aarhus, men vi er altid åbne for at udvide (eller genaktivere tidligere grupper i f.eks. Aalborg, Silkeborg eller København) med flere lokalgrupper. Det kræver blot at 1-3 frivillige ildsjæle har lysten og energien hertil.

Så står du med ønske om at starte en lokalgruppe i din by? Så tøv endelig ikke med at skrive til vores formand på POLformand@gmail.com

 

Alle medlemmer er desuden til enhver tid velkommen til at tage initiativ til en aktivitet for lokalgruppen eller et landsdækkende event. Du tager bare fat i din lokale gruppeleder. Aktiviteten kan være alt lige fra en gåtur en ganske almindelig hverdag til deltagelse i et løb eller noget længerevarende med overnatning.

 


 

Organisering


Proof of Life er en selvstændig idrætsforening for unge mellem 18-40 år der har eller har haft kræft. Vi bliver økonomisk støttet af Kræftens Bekæmpelse som vi også samarbejder med i forskellige sammenhænge.

 

Foreningens bestyrelse består fra september 2023 af:

 

Formand: Lene Nygaard - Odense

Næstformand: Marie Dahl - Aarhus

Kasserer: Ditte Dall-Hansen - Odense

Sekretær: Tina Gotfred-Iversen - Odense

Bestyrelsesmedlem: Janni Damsgaard Hansen - Odense

Suppleant: Cathrine Guldborg Blicher Lessèl – Odense

 

 

Kontakt

Proof of Life kan kontaktes via. vores formand Lene på: POLformand@gmail.comFølge os på Facebook og Instagram