Midlertidig side

Velkommen til Proof of Life!

Vi benytter ikke hjemmesiden så aktivt mere.

Du kan i stedet følge os på Facebook:
https://www.facebook.com/proofoflifedk/

Du skal også være velkommen til at skrive til os på info@proofoflife.dk.

Tak for din tålmodighed! :)

Nyt medlem eller bare støttemedlem?


Klik her for at læse mere og melde dig ind.


NB: Indmeldelsesformularen kan drille lidt - særligt hvis du bruger Internet Exporer.

Du kan også melde dig ind "manuelt" ved at skrive en mail til kasserer@proofoflife.dkIndkaldelse til Generalforsamling Proof of Life

Efter vedtægternes §9 indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 10. september 2022 kl. 15:30.


Generalforsamlingen afholdes på DanHostel Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj.


For at kunne deltage i general forsamlingen og være stemmeberettiget, skal man være medlem af foreningen og have betalt kontingent. Kontingentet kan betales på dagen.


Efter generalforsamlingen slutter vi af med mad og fest. Der er mulighed for overnatning på DanHostel Bellahøj på Proof of Life’s regning.


Tilmelding og forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden (s_saugstrup@hotmail.com) senest den 27. august 2022.