Historie

Foreningens historie

Oprindeligt blev idéen til en idrætsforening for unge kræftoverlevere iværksat af Psykolog, PhD Julie Midtgaard og Fysioterapeut Morten Quist baseret på fælles erfaringer fra forskningsprojektet ’Krop & Kræft’ på Rigshospitalet.

Igennem deres arbejde erfarede Julie og Morten, at yngre kræftpatienter ofte står alene med sygdommen og savner tilbud, der kan imødekomme deres ønske om aktive samværsformer og oplevelser. I forbindelse med Projekt Krop & Kræft mødte Julie og Morten en yngre mandlig kræftpatient, som – inspireret af bl.a. Lance Armstrong – gik med et ønske om at markere afslutningen på sit eget cancerforløb ved at gennemføre en ekstrem sportsevent eller ekspedition. Sammen tog de kontakt til Rasmus Dysted, som havde erfaring med planlægning af rejser og gennemførelse af ekspeditioner. Rasmus, Julie og Morten grundlagde herefter rammerne for Proof of Life (’PoL’).

Kenneth, 23 år, en af deltagerne i Team Proof of Life, har udtrykt det på denne måde: ”Jeg vil ’slutte’ mit kræftforløb via denne udfordring. På engelsk bruger man vel udtrykket at få hele forløbet til at ’come full-circle’. Jeg vil gerne slå den sygdom ihjel, som prøvede at dræbe mig”.

I efteråret 2005 tog Julie og Morten kontakt til tidligere, yngre deltagere i ”Krop & Kræft” for at præsentere idéen. Tretten tidligere kræftpatienter viste interesse for projektet og sammen stiftede de foreningen Prood of Life den 12. marts 2006 (se vedtægter). Alle havde gennemført behandlingsforløb med operationer, kemoterapi og strålebehandling mv. for deres kræftsygdom. Alle havde afsluttet behandlingen, men sygdommen havde sat afgørende præg på deres liv, drømme og initiativer.

Samtidig med foreningens stiftelse besluttede gruppen at etablere et pilotprojekt, ”Team Proof of Life” med en fælles mission om at gennemføre en ekstrem sportsevent med det formål at besejre og lægge deres kræftsygdom bag sig. Samtidig var det deres ønske med pilotprojektet at fungere som ”ambassadører” for PoL’s formål og idégrundlag og synliggøre dette for at inspirere og støtte andre kræftpatienter.

The Kiliman

Målet for ”Team Proof of Life” blev deltagelse i ”The Kiliman” i Tanzania 2007 – en ultimativ fysisk præstation. The Kiliman er en årlig tilbagevendende event, der består i at bestige Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg (5.895 m), cykle 248 km på mountainbike rundt om Kilimanjaro og til sidst løbe en maraton – alt inden for 9 dage og med de ekstra udfordringer som varmen, højden, støvet og de ukendte forhold kan forventes at give. Årsagen til at lige netop denne ekstreme udfordring blev målet, var dels det symbolske i bestigningen af det imponerende høje bjerg, dels at eventen indeholdt 2 andre discipliner af monumentale dimensioner, cykling og maraton. Det høje ambitionsniveau blev valgt for at vise at en kræft-mærket krop kan rumme imponerende potentialer, og at det er muligt at udnytte og vende en livskrise til øget styrke, selvindsigt og selvtillid. Endelig var det et håb, at processen og vejen mod målet ville give deltagere og forening værdifulde personlige og organisatoriske erfaringer, der ville kunne bruges i foreningens fremtidige virke.
Meget tidligt i forløbet blev Martin Kreutzer tilknyttet Team Proof of Life som træner og coach. Martin er ernæringskonsulent og aktiv duatlet og langdistanceløber og færdiggjorde i løbet af 2007 uddannelsen som diplomtræner under Dansk Triatlon Forbund (DTRIF). Martin har været en uundværlig hjælp for foreningen på alle måder.

Efter Martins kyndige vejledning besluttede teamet sig for at gennemføre 2 delmål som en del af træningen frem mod det ultimative mål. Disse delmål blev deltagelse i 24 timers mountainbike i Rude skov (SRAM 24 Nordic 2006 den 17. og 18. juni 2006) og H.C. Andersen Maraton i Odense den 17. september 2006.