Om foreningen

Formål

Foreningen Proof of Life (PoL) har til formål at hjælpe kræftoverlevere mellem 18 og 40 år med at komme tilbage til et godt og aktivt liv efter endt behandling.

Foreningen vil inspirere og støtte denne gruppe til at bruge fysisk træning som led i rehabiliteringsprocessen og til generel forøgelse af livskvaliteten. Dette gør vi ved at etablere et fælles miljø omkring fysisk træning, hvor drivkraften er, at vi i fællesskab lægger afstand til sygdommen.

Det idémæssige grundlag for foreningen er, at fysisk udfoldelse i sportslig sammenhæng rummer et stort og uudnyttet potentiale til at hjælpe unge kræftramte til at lægge sygdommen bag sig – både kropsligt, psykisk og socialt.

Organisation

Foreningen drives af frivillige og vi opfordrer til enhver tid vores medlemmer til at engagerer sig i foreningens aktiviteter. Mere formelt er foreningens øverste myndighed generalforsamlingen.

Den daglige ledelse varetages af bestyrelse, som vælges for et år af gangen på den årlige generalforsamling der afholdes i april hvert år.

Bestyrelsen

Formand: Helle stigel Saugstrup

Næstformand: Lasse Thodberg Andersen

Kasserer: Son Habekost Bui

Medlem: Thomas Thelsborg

Medlem: Johanne Schmith

Suppleant: Marianne Kolle

Suppleant: Kaspar Pedersen

 

Udover bestyrelsen har foreningen en række meget aktive frivillige som hver især løfte en række opgaver og aktiviteter nationalt og regionalt, blandt andet er de ugentlige træninger i hver afdeling drevet af frivilligt arbejde, og som oftes også frivillige PoL’ere. I hvert af de fem lokalafdelinger er der desuden en gruppeleder tilknyttet. Dem kan du læse mere om her.

Bankoplysninger:
Kontonnummer 1551 – 418 032 0482
IBAN: DK67 3000 4180 3204 82
BIC/SWIFT: DABADKKK
MobilePay: 91077 (kun 5 cifre)