Indkaldelse til generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
30. APRIL 2017
I Center for Kræft og Sundhed, København

Alle medlemmer af Proof of Life indkaldes hermed til generalforsamling i Proof of Life – Københavns træningslokaler på Nørre Allé 45, 2200 København N.
Vi har besluttet at udnytte lejligheden, hvor vi er samlet fra hele landet. Derfor er der lagt op til at deltage i fællesaktivitet og leg (dette kan foregå både inde og ude, så husk tøj og sko til begge dele), inden programmet til den officielle generalforsamling starter kl. 16.00.
Nedenfor det foreløbige program for dagen. Vedhæftet finder du dagsordnen for selve generalforsamlingen samt kommentarer fra bestyrelsen. Alle medlemmer kan ønske punkter til dagsordenen. Har du et sådant punkt, skal du sende det til bestyrelse@proofoflife.dk senest den 16. april. Hvis du ligeledes ønsker at stille op til bestyrelsesvalg, har du ligeledes mulighed for at meddele dette på forhånd.
Indkomne forslag, den endelige dagsorden samt et revideret regnskab vil blive sendt til alle medlemmer via e-mail senest den 23. april.
Program for hele dagen:
13.00-13.15: Omklædning og velkomst
13.15-15.00: Aktiviteter og lege (udspecificeret program følger med revideret dagsorden senest en uge før)
15.00-16.00: Bad, omklædning, smalltalk. Der vil blive serveret kaffe, kolde drikke og kage.
16.00-18.00: Generalforsamling
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest lørdag den 23. april på bestyrelse@proofoflife.dk
Skriv gerne, om du ønsker at deltage i både de fælles aktiviteter og selve generalforsamlingen.
Vi håber at se rigtig mange PoL’ere fra hele landet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

• Transportudgifter dækkes af Proof of Life ved brug af billigste offentlige transport eller samkørsel i egen bil •

 Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af sekretær
11. Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleant og 2. suppleant.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Bestyrelsens kommentarer
Vedr. pkt. 5 – Bestyrelsen indstiller til at fastholde et årligt kontingent på 250 kr.
Vedr. pkt. 6 – Ændringsforslag til vedtægterne mhv. §11 og §13. Bestyrelsen indstiller til, at Generalforsamlingen ændrer foreningens vedtægter vedr. sammensætning af bestyrelsen (§13), så der ikke længere skal vælges en fast sekretær. Men derimod lader det være op til den enkelte bestyrelse af tildele et bestyrelsesmedlem denne rolle efter behov. Bestyrelsen vil fortsat skulle bestå af minimum fire bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem).
Vedr. pkt. 11 – Som det fremgår af dagsordenen udnytter bestyrelsen fortsat de i vedtægterne foreskrevne muligheder for at vælge yderligere to bestyrelsesmedlemmer udover formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dette blev allerede udnyttet til den ekstraordinære generalforsamling afholdt i februar.

Foreløbig opstillingsliste
– Helle Stigel Saugstrup genopstiller som formand.
– Lasse Thodberg Andersen genopstiller som næstformand.
– Vedr. sekretær se ændringsforsalg under kommentar til pkt. 6.
– Son Habekost, Johanne Schmidt og Thomas Helsborg genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
– Marianne Kolle og Kaspar Petersen genopstiller som suppleanter.

Comments are closed.