Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære POL’er.

Vi må desværre meddele, at vores formand Bjørn har måttet gå af og vores næstformand Lasse har derfor nu overtaget posten som formand for vores dejlige forening. Ydermere er der desværre to medlemmer af bestyrelsen, der ikke kan bidrage til bestyrelsesarbejdet i øjeblikket, hvilket gør os til en temmelig afstumpet bestyrelse. Vi ser os derfor nødsaget til, og er enige om, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. februar 2017 ved Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18B 5000 Odense C.

Vi tager udgangspunkt i at det vigtigste er at få valgt medlemmer til den fremtidige bestyrelse. Så hvis du har lyst til at give en hånd med til driften af PoL, så må du meget gerne stille op. Kan vi ikke stille en fuld bestyrelse, kan det betyde at Proof of Life må lukke. Spørgsmål vedrørende bestyrelsesarbejdet kan stilles til bestyrelse@proofoflife.dk hvor du også meget gerne må skrive til os, hvis du overvejer at stille op.

Nedenfor kan den foreløbige dagsorden ses. Alle kan ønske punkter, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Har du et sådant punkt skal du sende det til bestyrelse@proofoflife.dk senest den 21. januar 2017.

Der sendes en revideret dagsorden ud senest en uge før generalforsamlingen. Fordelingen af poster internt i bestyrelsen, skal der ikke tages stilling til på generalforsamlingen – det gør den nyvalgte bestyrelse på det første, konstituerende bestyrelsesmøde (selvom der står noget andet på dagsordenen).

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest lørdag den 28. januar på bestyrelse@proofoflife.dk . Vi sørger for frokost til alle på dagen. Vi håber at se rigtig mange POL’er fra hele landet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Proof of Life.

Comments are closed.