Generalforsamling i Proof of Life

Dagsorden for generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 Invitation til generalforsamling lørdag den 21. marts 2014

Proof of Life

 

Generalforsamling i Proof of Life lørdag den 21. marts 2014 kl. 18-20
Så skal vi til det igen! Konceptet er gennemtestet – vi mødes kl. 18 og spiser pizza
mens vi så småt går i gang med generalforsamlingen. Når vi trænger til en pause,
bliver der serveret kaffe og kage. Det eneste man selv skal medbringe er egne
drikkevarer. Og medbring endelig en god flaske rød eller en ramme øl, for planen er,
at vi finder en bodega eller lignende efter generalforsamlingen og fortsætter hyggen
dér.
Det eneste, der ikke er, som det plejer, er adressen… Anisette, hvis selskabslokale, vi
plejer at låne, er ved at flytte, så den æra er forbi. I erkendelsen af at vi ikke rigtig
gider være i sundhedscentret med hvad dertil hører af forbud, bliver det lidt mindre
lokaler – men til gengæld så meget mere intimt i privaten hos Maria WP på adressen:
Mimersgade 17, 2. tv., 2200 København N.
Det betyder til gengæld, at det bliver noget med at sidde på gulvet. Hvis nogen har
svært ved det og har en balsal, som vi må låne, så råb endelig højt.
Med hensyn til foreningens nuværende bestyrelse, så ligger det fast, at Maria Hertz og
Maria WP (formand og næstformand) ikke genopstiller til den forestående
generalforsamling. Der er formentlig et eller to yderligere bestyrelsesmedlemmer, der
heller ikke genopstiller, så der skal altså meget gerne vælges nogle nye, gode folk ind i
bestyrelsen. Fordelingen af poster internt i bestyrelsen, skal der ikke tages stilling til
på generalforsamlingen – det gør den nyvalgte bestyrelse på det første, konstituerende
bestyrelsesmøde (også selvom der står noget andet i dagsordenen!). Så hvis du har lyst
til at give en hånd med til driften af PoL, så må du meget gerne stille op. Spørgsmål
vedrørende bestyrelsesarbejdet kan stilles til bestyrelse@proofoflife.dk hvor du også
meget gerne lige må skrive, hvis du overvejer at stille op.
Desuden skal du sende en mail til ovenstående mailadresse senest den 7. marts 2014,
hvis du har et punkt, som du gerne vil have på dagsordenen. Den foreløbige dagsorden
er vedhæftet her, men der sendes en revideret ud samt revideret regnskab senest en
uge før generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest onsdag den 18. marts på
bestyrelse@proofoflife.dk
Vi håber at se rigtig mange af jer fra både Jylland, Fyn og Sjælland!
Kærlig hilsen Maria Hertz og Maria WP på vegne af bestyrelsen☺

Comments are closed.