Afdelinger

Vi har fem lokalafdelinger rundt omkring i landet. Hver lokalafdeling har tilknyttet en gruppeleder, som for det første kontaktperson for medlemmerne, men som også er bindeled mellem medlemmerne og bestyrelsen.

I øjeblikket har vi afdelinger i